О нама

      Патолошка физиологија је предмет који се изучава у току V-ог семестра на трећој години студија ветеринарске медицине, Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Знања и вештине које студенти изучавају на патолошкој физиологији представљају спој између онога што је већ научено у току студија ветеринарске медицине на основним предметима као што су биохемија, физиологија и хистологија и оних знања и вештина које чине основу начина размишљања и рада доктора ветеринарске медицине у клиничкој пракси. Патолошка физиологија има задатак да студенте ветеринарске медицине упути у правцу којим се теже иде! То значи да је за добро разумевање и усвајање начина мишљења успешног доктора за животиње потребан одговарајући ментални напор како би се већ стечена и усвојена знања ставила у контекст одређених патолошких процеса, са посебним освртом на новостечена знања о узрочно – последичним везама између различитих промена у функцији органа и организма у целини. Мисија патолошке физиологије јесте да стално трага за новим и необичним начинима како да се сликовито илуструју сложне промене које се јављају у различитим органским системима током развоја одређених патолошких процеса. Истовремено је неопходно стално имати на уму основне задатке у погледу савладавања и усвајања знања о поремећајима функције органа и задржати пажњу студената у довољној мери да се што ефикасније савлада теоријско и практично градиво које је неопходно за успешно полагање испита из патолошке физиологије.