Предавања

План и програм теоријске наставе из патолошке физиологије за школску годину 2021-22 можете преузети ОВДЕ!

Теоријска насатава одржаваће се према датом распореду у предаваоници Катедре за патолошку морфологију, уз могућност праћења наставе и у он-лине режиму (преко Теамс платформе)!