Практична настава

TERMINI ODRŽAVANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA I PRED ISPITNIH KONSULTACIJA IZ PREDMETA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024 GODINU

 

Mesto održavanja praktičnog dela ispita i pred ispitnih konsultacija – vežbaonica Katedre za patološku fiziologiju, fiziologiju i biohemiju

 

ISPITNI ROK PRAKTIČNI ISPIT VREME
Decembar (11.12.-22.12.2023.) 11.12.2023. 10h
Januar (29.01.-14.02.2024.) 30.01.2024. 9h
Mart (18.03.-29.03.2024.) 20.03.2024. 16 i 30h
April (15.04.-26.04.2024.) 17.04.2024. 16 i 30h
Jun (17.06.-28.06.2024.) 17.06.2024. 9h
Jul (08.07.-12.07.2024.) 08.07.2024. 9h
Avgust (26.08.-06.09.2024.) 02.09.2024. 9h
Septembar (13.09.-23.09.2024.) 16.09.2024. 9h

 

Предиспитне консултације (термини):

ISPITNI ROK KONSULTACIJE VREME
Decembar (11.12.-22.12.2023.) 15.01.2024. 10h
Januar (29.01.-14.02.2024.) 01.03.2024. 10h
Mart (18.03.-29.03.2024.) 01.04.2024. 10h
April (15.04.-26.04.2024.) 03.06.2024. 10h
Jun (17.06.-28.06.2024.) 28.06.2024. 10h
Jul (08.07.-12.07.2024.) 01.09.2024. 10h
Avgust (26.08.-06.09.2024.) 02.09.2024. 10h
Septembar (13.09.-23.09.2024.) 15.01.2024. 10h

Распоред предавања и вежби из патолошке физиологије школске године 2023/24

 

PLAN I PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE 2023/24

 

Redni

broj

Naziv metodske jedinice Fond časova Datum
1. Uticaj hronične hipoksične hipoksije na crvenu krvnu sliku, kardiovaskularni i respiratorni sistem 3 03.-06.10.2023.
2. Uticaj nedostatka gvožđa na crvenu krvnu sliku i parametre statusa gvožđa u serumu 3 10.-13.10.2023.
3. Promene u krvi i mokraći kod hemolitičke anemije

 

3 17.-20.10. 2023.
4. Uticaj stresa na belu krvnu sliku

Kolokvijum

3 24.-27.10. 2023.
5. Bela krvna slika, proteini plazme i sedimentacija eritrocita tokom reakcije akutne faze

 

3 31.10.-03.11.2023.
6. Poremećaj koncentracije proteina krvne plazme

 

3 07.-10.11. 2023.

 

7. Sklonost ka krvarenju zbog poremećaja formiranja primarnog ugruška 3 14.-17.11. 2023.

 

8. Sklonosti ka krvarenju zbog poremećaja koagulacije

 

3
9. Pregled sedimenta mokraće

Kolokvijum

3 21.-24.11. 2023.
10. Ispitivanje poremećaja funkcije glomerula – proteinurija

 

3 28.11.-01.12. 2023.
11. Ispitivanje poremećaja funkcije glomerula – intenzitet glomerulske filtracije

 

3
12. Ispitivanje poremećaja funkcije tubula

 

3 05.-08. 12. 2023.
13. Šećerna bolest i ketoza

Kolokvijum

3 12.-15.12. 2023.
14. Uticaj poremećaja funkcije jetre na koncentraciju žučnih kiselina i bilirubina u serumu i urinu. Odredjivanje enzima koji ukazuju na oštećenje hepatocita. 3 19.-22.12 .2023.
15. Analiza EKG-a

Kolokvijum

3 26.-29.12. 2023.

 

Коригован План и програм практичне наставе за школску годину 2023-24 можете преузети ОВДЕ!