Литература

За припрему испита из патолошке физиологије студенти могу користити и другу литературу из области ветеринарске медицине уз консултације са наставницима!

Основни уџбеник :

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, Татјана Божић, Научна КМД, Београд, 2012.

 

Помоћни уџбеник :

ПРАКТИКУМ ИЗ ПАТОЛОШКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, Милица Ковачевић Филиповић, Научна КМД, Београд, 2016.