Колоквијуми

Због великог броја студената који су били онемогућени да ураде и/или предају решења за 1 колоквијум наставници Катедре за патолошку физиологију определили су се да свим студентима који то желе омогуће да поново приступе изради колоквијума! То значи да и они студенти који су већ урадили 1 колоквијум могу поново да раде поправни колоквијум! Као валидна оцена биће узети бољи резултати!

Упутство за поправни колоквијума можете преузети на следећем линку:

Упутство за поравни колоквијум из патолошке физиологије 2020

Линк за приступ поправном колоквијума је:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ttAcPPbWMkmgZbuuWHuro4tX-2b1uvFOvefEmJSOOSFUQVI0Wk9TM01aWVFTM1ZPUkY4WkQxQlk1QS4u

Поштоване колегинице и колеге, резултате 1 колоквијума можете преузети на следећем линку:Резултати 1 колоквијума из патолошке физиологије 2020

Питања на колоквијуму имају више понуђених одговора, од којих је само један тачан. Заокружује се само један од понуђених одговора. Питања се оцењују са 1 бод (тачан одговор) или 0 бодова (заокружен било који од нетачних одговора, заокружено два или више одговора). Максималан број бодова за један колоквијум је 15.