Колоквијуми

Резултати колоквијума – кориговано 2022/23

Питања на колоквијуму имају више понуђених одговора, од којих је само један тачан. Заокружује се само један од понуђених одговора. Питања се оцењују са 1 бод (тачан одговор) или 0 бодова (заокружен било који од нетачних одговора, заокружено два или више одговора). Максималан број бодова за један колоквијум одговара броју питања на самом тесту.