Колоквијуми

Студенти који су ослобођени полагања практичног дела испита из патолошке физиологије закључно са испитним роком ОКТОБАР 2 2022-23!

У току одржавања наставе из патолошке физиологије школске 2021-22 године студенти ће имати прилике да раде 3 колоквијума, од којих прва два имају по 10 питања, док се трећи колоквијум састоји од 15 питања. Колоквијуми ће бити одржани у времену предвиђеном за одржавање уводног часа и сви студенти са приступом Теамс платформи (Патолошка физиологија) моћи ће да у за то предвиђеном временском оквиру да решавају колоквијум. Студенти који освоје најмање 8 бодова на прва два колоквијума, и најмање 12 бодова на трећем колоквијуму биће ослобођени полагања практичног дела испита (у току полагања рачуна им се максималан број бодова за практични). Овако стечени бодови важе до краја школске године 2021-22 (закључно са октобарским испитним роком).

Питања на колоквијуму имају више понуђених одговора, од којих је само један тачан. Заокружује се само један од понуђених одговора. Питања се оцењују са 1 бод (тачан одговор) или 0 бодова (заокружен било који од нетачних одговора, заокружено два или више одговора). Максималан број бодова за један колоквијум одговара броју питања на самом тесту.