Основне студије

    Формат теста за испит из патолошке физиологије

 

    Тест за испит из патолошке физиологије садржи укупно 50 питање која су подељена у 10 области:

 

     1. Хематологија

     2. Инфламација

     3. Поремећаји метаболизма воде и АБ равнотеже

     4. Поремећаји функције имунитета

     5. Поремећај функције респираторног тракта

     6. Поремећај функције уринарног тракта

     7. Поремећаји дигестивног тракта

     8. Поремећаји кардиоваскуларног система

     9. Поремећаји ендокриног система

    10. Поремећаји мишићног и нервног система

 

Свака област на тесту садржи најмање 2 питања, и позитивна оцена на тесту се добија уколико је студент тачно одговорио на најмање 50% питања постављених у свакој од области, тј. уколико је сакупио 50% бодова од укупног броја бодова на свакој од области на тесту. Питања на тесту могу имати различиту форму: 1) питање са више понуђених одговора (најчешће је понуђено 5 могућих одговора, од којих су 3 нетачна и 2 тачна одговора), 2) питања у форми задатака где је потребно применити одговарајућу формулу, израчунати вредност са правилним јединицама мере и дати одговарајућу класификацију, 3) питања са дописивањем тачних одговора, и 4) питања са понуђеним избором одговора.

 

Оцењивање теста за испит из патолошке физиологије

 

Питања на тесту се оцењују са 0.5 бодова (потпуно тачан одговор), 0.2 бода (делимично тачан одговор) или 0 бодова (нетачан одговор). Испитивачи задржавају право да се поједини одговори оцене са 0 бодова уколико је одгoвор на питање обухватио потпуно контрадикторне изборе, уколико није могуће јасно закључити какав је дати одговор, или уколико је рукопис потпуно нечитак.

 

Тест из патолошке физиологије је положен када студент има испуњене следеће услове: 1) сакупљено најмање 13 бодова, 2) на свакој од области теста сакупљено најмање 50% од укупног броја бодова за дату област. Једном положен тест важи до краја текуће школске године (закључно са Октобром 2).

 

Пример теста за испит из патолошке физиологије