Наставници и сарадници

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Драган Гвоздић

Факултет Ветеринарске Медицине, Универзитет у Београду, Булевар Ослобођења 18, 11000 Београд,
Р. Србија, www.vet.bg.ac.rs

+381113615436/354

+381628006848

gvozdic@vet.bg.ac.rs

  

Пол мушки

Датум рођења 10/11/1963.

Националност Србин

РАДНО ИСКУСТВО

2009 - данас     Редовни професор, Катедра за патолошку физиологију, Факултет Ветеринарске медицине, Универзитет у
                          Београду

2004 - 2009       Ванредни професор, Катедра за патолошку физиологију, Факултет Ветеринарске Медицине, Универзитет у
                          Београду

1998 - 2004       Доцент, Катедра за патолошку физиологију, Факултет Ветеринарске Медицине, Универзитет у Београду

1989 - 1988       Асистент, Катедра за патолошку физиологију, Факултет Ветеринарске Медицине, Универзитет у Београду

ОБРАЗОВАЊЕ

1998                 Докторат (PhD) из Ветеринарске Медицине, Универзитет у Београду, Р. Србија

                         Докторска теза “Хормонални статус оваца код индукције и синхронизације еструса у сезони и ван сезоне парења”,

                         ментор Проф др. Велибор Стојић, ФВМ УБ, Р. Србија

1992                 Магистар Ветеринарске Медицине, ФВМ УБ, Р. Србија

1989 - 1990      Магистарске студије из Морфологије и физиологије домаћих животиња, ФВМ УБ, 4 семестра

1983 - 1988      Дипломирани ветеринар, Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду, СФРЈ

ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК            српски

ДРУГИ ЈЕЗИК                   енглески

Nivo: A1/2: Базично - B1/2: Самостално - C1/2 Професионално
Common European Framework of Reference for Languages

Организационе / менаџерске способности

2008 - 2015       Оснивач и први председник Удружења Бујатричара Србије

2013                  Председник Организационог одбора XIII Средњоевропског конгреса Бујатричара, Београд, Р. Србија

2010 - данас     Секретар Организационог одбора Научног симпозијума РЕПРОДУКЦИЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, Дивчибаре

2010 - 2015       Секретар и члан Организационог одбора Семинара за иновације знања ветеринара, ФВМ, Београд, Р. Србија

Друге активности

2013 - 2016      Шеф Катедре за патолошку физиологију, ФВМ УБ, Р. Србија

2010 - 2015      Члан Комисије за нострификацију страних диплома, ФВМ УБ, Р. Србија

2013 - данас:   Члан Савета Факултета Ветеринарске Медицине, УБ, Р. Србија

2015 - данас:   Члан Комисије за специјалистичке И докторске тезе , ФВМ УБ, Р. Србија

Рад на рачунару

Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Статистички програми, Интернет

Публикације

ГВОЗДИЋ Д, СТОЈИЋ В, ШАМАНЦ Х, ФРАТРИЋ НАТАЛИЈА, ДАКОВИЋ АЛЕКСАНДРА. 2008.Apparent efficiency
of immunoglobulin absorption in newborn calves orally treated with zeolite. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 58, No.
4, 345-355.

ГВОЗДИЋ Д, АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА, ФРАТРИЋ НАТАЛИЈА, СТОЈИЋ В, ПАВЛОВИЋ В, ПАВЛОВИЋ М,
ВАКАЊАЦ СЛОБОДАНКА АНД РАЈЧИЋ С. (2010). Blood serum free amino acids pattern in the newborn calves on colostral
diet orally treated with zeolite. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 60, No. 4, 411-423.

ГВОЗДИЋ Д, СТАНЧИЋ И, САВОВИЋ М, СТАНЧИЋ Б, БОЖИЋ А, ЈОВАНОВИЋ И, БАРНА Т, 2011, Reproductive
efficiency in high-milking dairy cows after calving, Contemporary Agriculture, 60(12), 86-97.

СТАНЧИЋ Б, РАДОВИЋ И, СТАНЧИЋ И, ДРАГИН С, БОЖИЋ А, ГВОЗДИЋ Д, 2011, Fertility of sows after
intracervicalor intrauterine insemination with different spermatozoa number in reduced volume doses, Acta
Veterinaria (Beograd), Vol. 60, No. 2-3, 257-262.

СТАНЧИЋ И, СТАНЧИЋ Б, БОЖИЋ А, АНДЕРСОН Р, HARVEY Р, ГВОЗДИЋ Д, 2011, Ovarian activity and uterus
organometry in delayed puberty gilts, Theriogenology, 76, 1022-26.

Н, ГВОЗДИЋ Д, ВУКОВИЋ Д, САВИЋ О, БУАЧ М, ИЛИЋ В, Evidence that calf bronchopneumonia may
be accompanied by increased sialylation of circulating immune complexes IgG, Veterinary Immunology and
Immunopathology, 2012, 150 (3-4), 161-8.

ЈОВАНОВИЋ БИ, ВЕЛИЧКОВИЋ МИЉАН, МИЛАНОВИЋ СВЕТЛАНА, ВАЛЧИЋ ОЛИВЕРА, ГВОЗДИЋ ДРАГАН,
ВРАЊЕШ-ЂУРИЋ САЊА, 2015, Supplemental selenium reduces the levels of biomarkers of oxidative and
general stress in peripartum dairy cows, Acta Veterinaria-Beograd, 65 (2), 191-201.

Пројекти

2011 - данас:  Руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ТР 31050: "Биотехнологија у регулацији
                        производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава"

2011 - данас:  Партиципант у пројекту III 46009: "Унапређење и развој хигијенских и технолошких
                        поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних
                        производа конкурентних на светском тржишту"

Конференције

1999:                 Ist symposium in veterinary praxis, Златибор, Serbia
2001:                 Symposium, Mastitis and milk quality, Врњачка бања, Serbia
2002:                 XXIII Seminar Inovation in knowledge of veterinarians, Belgrade, Serbia
2003:                 XXIV Seminar. Inovation in knowledge of veterinarians, Belgrade, Serbia
2004:                 XXV Inovation in knowledge of veterinarians, Belgrade, Serbia.
2007:                 XXVIII Innovation in knowledge of veterinarians, Belgrade, Serbia.
2002:                 XXXII Annual Meeting of ESNA, Warshaw, 2002.
2003:                 XXXIII Annual Meeting of ESNA, Viterbo, Italiy, 2003.
2003:                 3. Simposium: Nutrition, reproduction and health in dairy cows, Врбас, Serbia.
2005:                 4. Simposium: Nutrition, reproduction and health in dairy cows, Суботица, Serbia.
2007:                 5. Simposium: Nutrition, reproduction and health in dairy cows, Кањижа, Serbia.
2003:                 Conference of Serbian physiological society, Belgrade/Зрењанин, Serbia.
2004.                 Texas A&M University, USA, Faculty Exchange Program USDA.
2006:                 VII Middle-European Congress of Buiatric Association, Radenci Slovenia.
2007:                 VIII Middle-European Congress of Buiatric Association, Gyla Humourulu, Romania.
2008:                 XXVth World Buiatric Congress, Budapest, Hungary.
2008:                 13. Conference of veterinarian of Republika Srpska, Teslić, Босна и Херцеговина.
2008:                 Clinica Veterinaria, Крагујевац, Serbia..
2009:                 X Middle European Buiatrics Congress, Кошице, Slovakia.
2010:                 XI Middle European Buiatrics Congress, Brno, Czech Republic.
2010:                 Symposium: Mammary gland diseases, Дивчибаре, Serbia.
2011:                 19th Congress of Fe.Me.S.P.Rum. Belgrade, Serbia.
2012:                 World Buiatrics Congress, Lisbon, Portugal.
2010 - 2016:      Symposium: Reproduction of domestic animals, Дивчибаре, Serbia.
2012:                 XXII Congress of Hungarian Assotiations for Buiatrics, Kecskemet, Hungary.
2015                  XXV Congress of Hungarian Assotiations for Buiatrics, Budapest, Hungary.

Чланство

                          Удружење бујатичара Србије

                          Друштво ветеринара Србије