Наставници и сарадници

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Јелена Француски Андрић

Факултет Ветеринарске Медицине, Универзитет у Београду, Булевар Ослобођења 18, 11000 Београд,
Р. Србија, www.vet.bg.ac.rs

+381112685262

+38163378386

francuski_jelena@yahoo.com

  

Пол женски

Датум рођења 21/11/1982

Националност Српкиња

РАДНО ИСКУСТВО

ОБРАЗОВАЊЕ

2014     Докторат из Ветеринарске Медицине, “"Еx виво
карактеристике мезенхималних матичних ћелија изолованих из синовијалне течности коленог
зглоба паса различите старости", Ментор Проф. др Милица Ковачевић Филиповић,
ФВМ УБ, Р. Србија

2012 Студијски боравак (два месеца) на Универзитету у Нанту са потврдом од стране
Лабораторије за остеоартикуларни и дентални инжињеринг (ИНСЕРМ У791, ЛИОАД) о
обучености и способности за извођење техника ин ситу хибридизације (ин ситу
хyбридизатион) и имунохистохемије

2011     Студијски боравак (два месеца) у Клиничкој хематолошкој лабораторији и лабораторији за
матичне ћелије Факултета ветеринарске
медицине Униветзитета у Болоњи, Италија

2010  Лиценца за рад Ветеринарске коморе Р. Србије

2010 - 2011  Докторске студије ФВМ УБ, 4 семестра

2009 Стручни испит за Дипломираног Ветеринара, Управа за ветерину, Министарство
пољопривреде И заштите животне средине, Р. Србија

2006 ТЕМПУС пројекат, боравак у трајању од 3 месеца на Универзитету У Болоњи,
Италија

2001 - 2008 Доктор ветеринарске медицине, ФВМ УБ, Р. Србија, 12 семестара

ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК српски

ДРУГИ ЈЕЗИК
енглески

Nivos: A1/2: Баично - B1/2: Самостално - C1/2 Професионално
Common European Framework of Reference for Languages

Организационе / менаџерске способности

2016-2017: Радионица: Крвни размаз и дијагностика векторски преносивих болести,
континуирана едукација ветеринара акредитована од стране

2014: Радионице из хематологије, Хематологија 1-4, Континуирана едукација
ветеринара акредитована од стране ВКС

2009: Предавач Центра за континуирану медицинску едукацију Војномедицинске
академије (ВМА), “Хирургија-ратна рана”

2009-2014: Члан Организационог одбора националног скупа са међународним
учешћем Цлиница ветеринариа у организацији Факултета ветеринарске медицине
Универзитета у Београду и Ветеринарске коморе Србије

Друге активности

2013: Завршен курс о добробити експерименталих животиња, Б категорија
(еквивалент ФЕЛАСА категорији Ц)

2011 – данас: Рад у клиничкој лабораторији Катедре за болести копитара,
месоједа, живине и дивлјачи ФВМ УБ, Р. Србија

2010: Завршила „Курс за добробит животиња“ одржан у Кладову у организацији
Министарства за полјопривреду САД (USDA – United States Department of
Agriculture), Одељења за пољопривреду при амбасади САД у Београду,
Р. Србија

Рад на рачунару

Word, Excel, Power Point, Интернет

Публикације

Elizabeth Schmidt, Милица Филиповић, Јелена Француски, Ненад Андрић,
Luciano Barbosa, Mary Waterston, David Eckersall. Acute phase protein
concentrations in cats with urinary tract obstruction. J Vet Intern Med 2015;29 (4):1122–1256,
1223-1223.

Ј.В. Француски, А. Радовановић, Н. Андрић, В. Крстић, Д. Богдановић,
В. Хаџић, В. Тодоровић, М. Лазаревић Мацановић, S. Sourice Petit, S. Beck-Cormier,
J. Guicheux, O. Gauthier, М. Ковачевић Филиповић. Age-related stifle cartilage changes
in non-working and working german shepherd dogs. Journal of comparative pathology,
2014;151:363-374.

Француски В Јелена, Дебељак Мартачић Јасмина, Радовановић Анита, Ненад
Андрић, Sophie Sourice-Petit, Jerome Guicheux, Slavko Mojsilović, М. Ковачевић
Филиповић. Proliferation and differentiation potential of canine synovial fluid
cells. Acta Veterinaria Belgrade, 2015, 65 (1) 66-78.

Јасмина Дебељак Мартачић, Јелена Француски, Тијана Лужајић,
Немања Вуковић, Славко Мојсиловић, Неда Дрндаревић, Маријана Петаков, Марија Глибетић,
Даница Марковић, Анита Радовановић, Вера Тодоровић, Милица Ковачевић Филиповић. Caracterization
of deciduous teeth stem cells isolated from grown dental pulp. Vojno sanitetski
pregled, 2014; 71(8):735-741.

Војводић Д, Миљановић Оливера, Ђурђевић Д, Гатарић С, Станојевић И,
Обрадовић Драгана, Шурбатовић Маја, Француски Јелена. Effects of different
anaesthetic agents on GM-CSF, MCP1, IL1ALPHA and TNFALPHA levels in rat sepsis model. Acta
Veterinaria Serbia, 2013; 63(2-3):125-136.

Андрић Н, Поповић Н, Степановић П, Француски Јелена, Ђурђевић Д.
Biochemical changes in the blood serum of dogs treated with phenobarbital. Acta
Veterinaria Belgrade, 2010; 60 (5-6):573-584.

Лазаревић Мацановић Мирјана, Митровић Марко, Крстић Никола, Васић
Југослав, Француски Јелена, Митровић Бранислава. Манифестације обољења зглобова
домаћих месоједа у рендгенској слици. 2014, 68 (5-6): 349-362.
Француски Ј, Андрић Н, Илић В, Јовановић М, Лазаревић –Мацановић М,
Крстић В, Ковачевић-Филиповић М. Ретроспективна анализа клиничко патолошког налаза код
опструкције доњих мокраћних путева мачака. Ветеринарски Гласник, Београд, 2013, 67
(1-2): 117-128.
Марковић Даница, Радовановић Анита, Милица Ковачевић Филиповић,
Јелена Француски, Тодоровић Вера. Хистолошке карактеристике реакције меких ткива на
имплантирани биокерамички материал и процена биокомпатибилности Ветеринарски гласник,
Београд 2012; 66 (3-4): 285-97.

Пројекти

2016-2017: Истраживач на билатералном међународном пројекту Србија-Француска
– програм Павле Савић: Евалуација реакције ткива зглоба пса после
апликације аутологих мезенхималних матичних ћелија

2013-2014: Истраживач на билатералном међународном пројекту Србија-Француска –
програм Павле Савић “Евалуација и примена мезенхималних матичних ћелија
пореклом из синовијалне течности пса за терапију остеоартритиса”, а у
сарадњи са тимом Центра за остеоартикуларни и дентални ткивни инжињеринг
ЛИОАД, ИНСЕРМ У791, Универзитета у Нанту, Француска
2011-2014: Истраживач међународног научно истраживачког програма ЦОСТ за нано и
макро биоматеријале (дизајн, обрада, карактеризација, моделирање) и апликација матичних
ћелија у регенеративној ортопедској и стоматолошкој медицини (НАМАБИО)
2011 – данас: Истраживач на пројекту ИИИ 175061 “Антиоксидативна заштита и
потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из
различитих ткива током процеса старења“, Министарство науке и технолошког
развоја Р. Србије

Конференције

2016 Veterinary Oncology and Clinical Pathology, ESVCP-ESVONC Congress Nantes, France
2016 7th Veterinary Forum on Companion Animal Medicine „For Cats only”, Thessaloniki Greec
2014 Training School COST Action NAMABIO MP1005 4th CourseFrom nano- to macro-
biomaterials (design, processing, characterization, modelling) and applications to
stem cells regenerative orthopaedic and dental medicine”, Frederick University, Nicosia, Cyprus
2014 WSAVA Continuing Education Coure Cytology in practice, Belgrade, Serbia
2014 Неурологија и ортопедија паса и мачака, Београд, Србија
2014 15th Biennial Congress of the international Society for veterinary Clinical
Pathology and 14th Conference of the European Society of Veterinary Clinical Pathology,
Ljubljana, Slovenia
2013 DVG Vet congress Berlin, Germany 6-10 November
2007-2013 Саветовањима из клиничке патологије и терапије животиња, Clinica veterinaria,
Палић Србија
2012 TEST YOUR SKILLS: Selecting and interpreting laboratory tests for urinary diseases”
Hills, Belgrade, Serbia
2012 5 конгрес медицине спорта и спортских наука Србије са међународним учешћем,
Београд, Србија
2011 Дијабетеса код паса и мачака, Београд, Србија
2011 Ултрасонографија гастроинтестиналног тракта и ехокардиографија месоједа, Београд,
Србија 2010 "Global approaches to animal welfare and shelter medicine", United States Department for Agriculture, Кладово, Serbia
2010 Онкологије паса и мачака, Београд, Србија
2010 Стоматологије паса и мачака, Београд, Србија
2010 Медицина мачака, Београд, Србија
2005 Исхрана, репродукција и заштита здравља говеда, Суботица, Србија

Чланство

ESVCP (European society of veterinary clinical pathology)

KS (Veterinarska Komora Srbije). Broj licence 2832
Српско ветеринарско друштво