Наставници и сарадници

Curriculum Vitae                                                   Милица Ковачевић Филиповић, ДВМ, PhD

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Милица Ковачевић Филиповић

Факултет Ветеринарске Медицине, Универзитет у Београду, Булевар Ослобођења 18,
11000 Београд, Р. Србија, www.vet.bg.ac.rs

+ 381 11 2685261

+ 381 63 8609456

milkovac@yahoo.com

milica@vet.bg.ac.rs

Пол: женски

Датум рођења 06/01/1968.

Националност Српкиња

РАДНО ИСКУСТВО

2016 - данас     Редовни професор, Катедра за патолошку физиологију, Факултет Ветеринарске медицине, Универзитет у
                          Београду (ФВМУБ)

2011 - 2016       Ванредни професор, Катедра за патолошку физиологију, ФВМУБ

2006 - 2011       Доцент, Катедра за патолошку физиологију, ФВМУБ

2001 - 2006       Асистент, Катедра за патолошку физиологију, ФВМУБ

2000 - 2001       Истраживач, Институт за хемију природних супстанци, Француски национални центар за истраживање,
                          Gif-sur-Yvette, Француска

1994 - 2001       Асистент, Катедра за патолошку физиологију, ФВМУБ

ОБРАЗОВАЊЕ

2007       Постдокторске студије у трајању од 6 месеци. Центар за трансфузију регије Aquitaine i Limousin,
               Bordeaux, Француска. Рад на пројекту „Конзервација матичних ћелија хематопоезе у условима
               хипотермије, хипоксије и хиперкапније“ Руководилац пројекта др. Зоран Ивановић

2005       Доктроска теза “Утицај ИЛ-6 и ИЛ-17 на ex vivo одржавање и експанзију матичних ћелија хематопоезе
               миша у условима различитих концентрација кисеоника“ ФВМУБ, коментори: др. Татјана Божић и
               др. Зоран Ивановић

1998       Магистарска теза „Култивисање матичних ћелија хематопоезе из крви и костне сржи свиње“ коментори:
               др. Татјана Божић и др. Зоран Ивановић

1986 - 1983      Ветеринарски факултет (10 семестара), Универзитет у Београду, СФРЈ

ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК српски

ДРУГИ ЈЕЗИК

РАЗУМЕ ГОВОРИ ПИШЕ
Слушање Читање Конверзација Самостално излагање
Енглески Ц1 Ц2 Ц1 Ц1 Ц1
Француски Ц1 Ц1 Ц1 Ц1 B1
Италијански Ц1 Ц2 Ц1 Ц1 Ц1

Nivo: А1/2: Базично -В1/2: Самостално - Ц1/2: Професионално
Common European Framework of Reference for Languages

Организационе / менаџерске
способности

▪ 2014 до данас – Континуирана едукација ветеринара - радионице под називом
  Ветеринарска Хематологија

▪ 2014 – Радионица под називом Протеомика фармских животиња – Организација на ФВМУБ,
  а у оквиру COST Акције ФАП1002

▪ 2013 – Популаризација науке – Организација презентације ФВМУБ широкој јавности

Друге активности

▪ 2016 до данас: Шеф Катедре за патолошку физиологију, ФВМ УБ

▪ 2014 до данас: Уређивачки одбор Acta veterinaria – Belgrade p-ISSN: 0567-8315,
  e-ISSN: 1820-7448

▪ 2008 – 2013: Уредник Билтена – гласила Удружења ветеринара мале праксе Србије

Рад на рачунару

▪ Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Statistical programs, Интернет

Публикације

▪ Мартачић, Ј. Д., Борозан, С., Радовановић, А., Попадић, Д., Мојсиловић, С., Вуцић, В., Тодоровић Вера
  & Ковачевић Филиповић Милица. N-Acetyl-l-cysteine enhances ex-vivo amplification of deciduous teeth dental
  pulp stem cells. Archives of Oral Biology. 2016, 70: 32-38, doi: 10.1016/j.archoralbio.2016.06.002. Denistry,
  Oral Surgery and Medicine, 2014: 25/88, (IF = 1,7).

▪ Нурковић Ј, Залетел И, Нурковић С, Хајровић Ш, Мустафић Ф, Исма Ј, Шкевин АЈ, Грбовић В,
  Ковачевић-Филиповић М, Долићанин З.Combined effects of electromagnetic field and low-level laser increase
  proliferation and alter the morphology of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells. Lasers Med Sci.
  2016 , doi: 10.1007/s10103-016-2097-2, Surgery 55/199, (IF=2,461).

▪ Луковић, Ј. Д., Кораћ, А., Милошевић, И., Лужајић, Т., Пушкаш, Н., Ковачевић-Филиповић Милица.,
  & Радовановић, А. Altered state of primordial follicles in neonatal and early infantile rats due to maternal
  hypothyroidism: Light and electron microscopy approach. Micron, 2016, 90, 33-42.
  doi: 10.1016/j.micron.2016.08.007. Microscopy 2015: 5/10 (IF= 1.92).

▪ Vlaski Marija, Negroni Luc, Ковачевић-Филиповић М, Guibert Christelle, Brunet de la Grange
  Philipe, Rossignol Rodrigue, Chevaleyre Jean, Duchez Pascale, Lafarge Xavier, Praloran Vincent, Schmitter
  Jean-Marie, Ivanovic Zoran. Hypoxia/hypercapnia-induced adaptation maintains functional capacity of cord blood
  stem and progenitor cells at 4°C. Journal of Cellular Physiology.
  2014; 229(12):2153-65. doi: 10.1002/jcp.24678. Physiology 2014: 15/83 (IF= 3.839).

▪ Француски В Јелена, Дебељак Мартачић Јасмина, Радовановић Анита, Ненад Андрић,
  Sophie Sourice-Petit, Jerome Guicheux, Slavko Mojsilović, Kovačević Filipović Milica. Proliferation and differentiation
  potential of canine synovial fluid cells. Acta Veterinaria, Belgrade, 2015, 65 (1), 66-78. doi: 10.1515/acve-2015-0005,
  Veterinary Sciences 2014: 103/133 (IF=0,375).

▪ Роксандић Драгутин, Радовановић Анита, Даниловић Луковић Јелена, Марковић Даница, Ковачевић
  Филиповић Милица, Чолић Миодраг. Stereological and immunohistochemical study of the spleen in hypothyroid
  juvenile rats. Acta Veterinaria, Belgrade, 2015, 65 (2), 246-59. doi: 10.1515/acve-2015-0021 Veterinary
  Sciences 2014: 103/133 (IF=0,375).

▪ Јасмина Дебељак Мартачић, Јелена Француски, Тијана Лужајић, Немања Вуковић,
  Славко Мојсиловић, Неда Дрндаревић, Маријана Петаков, Марија Глибетић, Даница Марковић, Анита Радовановић,
  Вера Тодоровић, Милица Ковачевић Филиповић. Characterization of deciduous teeth stem cells isolated from
  crown dental pulp. Vojno sanitetski pregled, 2014; 71(8):735-741. doi:10.2298/VSP1408735D, Medicine,
  General & Internal 2014: 141/154 (IF=0,292).

▪ Ковачевић-Филиповић М, The blood is rich in different type of mesoderm derived stem and
  progenitor cells. Acta Veterinaria, Belgrade, 2014, 64 (2), 156-178. doi: 10.2478/acve-2014-0016 Veterinary
  Sciences 2014: 103/133 (IF=0,375).

▪ Француски Ј, Радовановиц А, Андрић Н, Крстић В, Богдановић Драган, Хаџић В., Тодоровић
  Вера., Лазаревић Мацановић М, Соурице Петит С, Бецк-Цормиер С, Гуицхеуx Ј, Гаутхиер О, Ковачевић
  Филиповић М. Age-related stifle cartilage changes in non-working and working german shepherd dogs. Journal of
  Comparative Pathology, 2014, 151: 363-74. doi:10.1016/j.jcpa.2014.09.002, Veterinary Sciences 2012: 41/142 (IF=1,376);
  2014: 52/133, (IF= 1.142).

▪ Ковачевић-Филиповић М, Илић Весна, Вујчић З, Дојнов Б, Стеванов-Павловић М, Мијачевић
  З, Божић Т. Serum amyloid A isoforms in serum and milk from cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis.
  Vet Immunol Immunopathol. 2012; 15; 145(1-2):120-8. doi: 10.1016/j.vetimm.2011.10.015. Veterinary Sciences
  2014 29/133 (IF= 1.535), Veterinary Sciences 2010 13/145 (IF= 2.176).

▪ Elizabeth Schmidt, Милица Ковачевић-Филиповиц, Јелена Француски, Nenad Andric, Uciano
  Barbosa, Mary Waterston, David Eckersal, Acute phase protein concentration in cats with urinary tract obstruction.
  ACVIM Forum Research Abstract Program Indianapolis, Indiana, June 3–6, 2015, J Vet Intern Med 2015;
  29:1122–1256, doi/10.1111/jvim.12609

Пројекти

• Руководилац националног пројекта област медицина, основна истраживања
  “ Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија
  из различитих ткива током процеса старења ” (No. 175061) финансиран од стране Министарства просвете,
  науке и технолошког развоја, Република Србија (2011-2016)

• Руководилац билатералног пројекта Србија Француска – програм Павле Савић:
  “Евалуација реакције ткива зглоба пса после апликације аутологих мезенхималних
  матичних ћелија” 2016-2017

• Руководилац билатералног пројекта Србија Француска – програм Павле Савић:
  “Евалуација и примена мезенхималних матичних ћелија пореклом из синовијалне течности пса за
  терапију остеоартритиса“. 2013-2014

• Учешће на два COST пројекта, МП1005 „Од наноматеријала до macro
  биоматеријала (дизајн, процесирање, карактеризација и моделовање) и апликација матичних ћелија у
  регенеративној ортопедији и денталној медицини“ (НАМАБИО) и 2) ФАП1002 “Протеомика
  фармских животиња”.

Конференције

2014 16th Biennial Congress of the International Society for Animal Clinical Pathology, Copenhagen, Denmark

2015 25th ECVIM – CA Congress, Lisbon, Portugal

2016 ACVIM Forum Research, Denver, Colorado, USA

2016 18th ESVCP/ESVONC Congress, Nantes, France