Основне студије

Испитна питања практични 2016/17

1. Сумња се да пас има обољење Polycitemia rubra vera. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
2. Сумња се да пас има релативну полицитемију. Одредити потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
3. Сумња се да коњ има апсолутну полицитемију због тумора јетре који лучи еритропоетин. Одредити потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
4. Сумња се да пас има нерегенеративну анемију. Уради (наведи) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
5. Сумња се да коњ има микроцитно хипохромну анемију. Уради (наведи) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
6. Сумња се да пас има хронично крварење из гастроинтестиналног тракта. Уради (наведи) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
7. Сумња се да пас има регенеративну анемију. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
8. Сумња се да мачка има хемолитичку анемију. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
9. Пас је имао акутно крварење из гастроинтестиналног тракта. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
10. Сумња се да је мачка под стресом. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
11. Сумња се да је крв коња узоркована непосредно после трке. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
12. Сумња се да су свиње под акутном стресом (појачано лучење глукокортикостероида) због дуготрајног транспорта. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу.
13. Сумња се да пас има пнеумонију. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би стекао увид да ли је присутна акутна инфламација.
14. Сумња се да коњ има странгулациони илеус. Урадити (навести) потребне хематолошке анализе да би доказао или одбацио сумњу на присуство сепсе.
15. Хируршка интервенција изазива стерилну инфламацију. Урадити (навести) потребне анализе и потврдити или одбацити тврдњу.
16. Сумња се да крава има бронхопнеумонију. Урадити (навести) потребне анализе и потврди или одбаци тврдњу.
17. Сумња се да пас има склоност ка крварењу због поремећаја прве фазе хемостазе. Урадити (навести) потребне анализе за процену премећаја хемостазе да би доказао или одбацио сумњу.
18. Сумња се да пас има склоност ка крварењу због хемофилије. Урадити (навести) потребне анализе за процену премећаја хемостазе да би доказао или одбацио сумњу.
19. Сумња се да пас има склоност ка крварењу због тровања родентицидима. Урадити (навести) потребне анализе за процену премећаја хемостазе да би доказао или одбацио сумњу.
20. Сумња се да пас има склоност ка крварењу због оштећења јетре. Урадити (навести) потребне анализе за процену премећаја хемостазе да би доказао или одбацио сумњу.
21. Сумња се да коњ има склоност ка крварењу због сепсе и дисеминованих интраваскуларних коагулација (ДИК). Урадити (навести) потребне анализе за процену премећаја хемостазе да би доказао или одбацио сумњу.
22. Сумња се да говедо има диспротеинемију услед хроничне инфламације. Урадити (навести) потребне анализе за процену диспротеинемије да би доказао или одбацио сумњу.
23. Сумња се да пас има акутну инфламацију. Урадити (навести) потребне анализе за процену диспротеинемије да би доказао или одбацио сумњу.
24. Сумња се да мачка има инфламацију због хроничне инфекције. Урадити (навести) потребне анализе за процену диспротеинемије да би доказао или одбацио сумњу.
25. Сумња се да пас има мултипли мијелом. Уради (наведи) потребне анализе за процену диспротеинемије да би доказао или одбацио сумњу.
26. Сумња се да пас има бактеријски циститис. Урадити (навести) потребне анализе урина за да би доказао или одбацио сумњу.
27. Сумња се да се мачка отровала антифризом. Урадити (навести) потребне анализе седимента урина да би доказао или одбацио сумњу.
28. Сумња се да пас има оштећење бубрега са протеинуријом и десквамацијом ћелија. Урадити (навести) потребне анализе седимента урина да би доказао или одбацио сумњу.
29. Сумња се да пас има гломерулонефритис. Урадити (навести) потребне анализе урина да би доказао или одбацио сумњу.
30. Сумња се да крава има хемоглобинурију. Урадити (навести) потребне анализе урина да би доказао или одбацио сумњу.
31. Сумња се да крава има хеморагични пијелонефритис. Урадити (навести) потребне анализе урина да би доказао или одбацио сумњу.
32. Сумња се да је дошло до оштећења 60% нефрона код доге тешке 60кг. На основу датих биохемијских параметара одреди да ли је дошло до поремећаја функције гломерула.
33. Сумња се да је услед тровања антифризом дошло до пропадња више од 75% нефрона. Анализирати дате биохемијске параметре серума и извести одговарајуће пробе са урином. Потврдити или одбацити сумњу.
34. Сумња се да је услед дехидрације досло до пада ГФР-а за више од 75% физиолошке вредности. Анализирати дате биохемијске параметре серума и извести одговарајуће пробе са урином. Потврдити или одбацити сумњу.
35. Сумња се да је услед опструкције уретре досло до пада ГФР-а за више од 75% физиолошке вредности? Анализирати дате биохемијске параметре серума и извести одговарајуће пробе са урином. Потврдити или одбацити сумњу.
36. Сумња се да мачка са полиуријум и полидипсијом има хроничну бубрежну инсуфицијенцију. Анализирај дате биохемијске параметре серума и изведи одговарајуће пробе са урином и потврди или одбаци сумњу.
37. Сумња се да куја има секундарни нефрогени Диабетес инсипидус услед пиометре. Анализирај диурезу и уради неопходан преглед урина да би потврдио или одбацио сумњу.
38. Сумња се да мачка има пијелонефритис. Анализирај дате биохемијске параметре серума и изведи одговарајуће пробе са урином и потврди или одбаци сумњу.
39. Сумња се да мачка има Диабетес меллитус. Анализирај дате биохемијске параметре серума и изведи одговарајуће пробе са урином и потврди или одбаци сумњу.
40. Сумња се да млечна крава има кетозу. Анализирај серум и уради неопходан преглед урина да би потврдио или одбацио сумњу.
41. Сумња се да куја има оштећење проксималних тубула. Анализирај серум и уради неопходан преглед урина да би потврдио или одбацио сумњу.
42. Сумња се да мачка има холангитис са опструкцијом у отицању жучи. Анализирати серум и урадити неопходан преглед урина да би се потврдила или одбацила сумња.
43. Сумња се да млад пас са успореним растом и повременим атаксијама има портосистемски шант. Анализирати серум и урадити неопходан преглед урина да би се потврдила или одбацила сумња.
44. Сумња се да коњ има холангитис и холагиохепатитис. Анализирати серум и урадити неопходан преглед урина да би се потврдила или одбацила сумња.
45. Сумња се да пас има синусну тахикардију. Анализирати ЕКГ запис да би се потврдила или одбацила сумња.
46. Сумња се да пас има хроничну срчану инсуфицијенцију са повременим екстрасистолма. Анализирати ЕКГ запис. да би се потврдила или одбацила сумња.
47. Сумња се да пас има АВ блок првог степена. Анализирати ЕКГ запис да би се потврдила или одбацила сумња.
48. Сумња се да пас има атријалну фибрилиацију. Анализирати ЕКГ запис да би се потврдила или одбацила сумња.
49. Сумња се да пас има АВ блок другог степена. Анализирати ЕКГ запис да би се потврдила или одбацила сумња.
50. Сумња се да пас има синусну брадикардију. Анализирати ЕКГ запис да би се потврдила или одбацила сумња.