Тест

Тест из патолошке физиологије није саставни део испита све док траје пандемија KOVID-19. Испитне актвности у току пандемије се састоје од полагања једног питања за практични део испита, и три питања за усмени део испита.