Тест

Тест из патолошке физиологије може бити саставни део испита . Испитне актвности примарно се састоје од полагања једног питања за практични део испита, и три питања за усмени део испита.